Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzenie Rektora 58/2021

Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy wprowadza zarządzenie dotyczące szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia w okresie od 18 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku w KPSW.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju w okresie od 18 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku zajęcia dydaktyczne na studiach I stopnia, studiach II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach podyplomowych w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie synchronicznym.

Cała treść Zarządzenia znajduje się TUTAJ.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl