Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zarządzenie Rektora nr 22/2021

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy wprowadza Zarządzenie nr 22/2021 dotyczące uchylenia odpowiednich aktów wewnętrznych KPSW.

Treść Zarządzenia nr 22/2021

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl