Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zespół Wsparcia psychologiczno-socjoterepautycznego na KPSW

W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od 1 czerwca 2021 roku rozpoczyna działalność Zespół Wsparcia psychologiczno-scojoterapeutycznego dla studentów studiów wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych KPSW.

Bezpłatna pomoc polegać będzie na:
- wsparciu indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się, dotyczących problemów emocjonalnych, zaburzeń organizacji życia, pracy, zdrowia itp.,
- wsparciu problemów społecznych występujących w środowisku studenta, słuchacza.

Każdy student ma możliwość zapytania w formie e-mail (zespolwsparcia@kpsw.edu.pl), czy problem, który chce zasygnalizować jest w kompetencjach Zespołu Wsparcia. W kolejnym kroku, w przypadku takiej potrzeby, otrzyma zaproszenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne. Efektem takiego spotkania będzie ukierunkowanie ścieżki pomocy indywidualnej lub grupowej przez terapeutę Zespołu.

Pomoc adresowana jest szczególnie do osób, które odczuwają lęk i poczucie zagrożenia związane z obecną sytuacją pandemii COVID-19.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl