Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zmarł Prof. dr hab. Vasyl Chekurin

Społeczność Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Vasyla Chekurina, nauczyciela akademickiego na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

 

Prof. dr hab. Vasyl Chekurin był Absolwentem Politechniki Lwowskiej (Ukraina). Pracę doktorską (1982 r.) i habilitacyjną (1999 r.) obronił w Instytucie Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2005 roku. Z KPSW był związany od 2013 roku.

Pracując na stanowiskach kierownika laboratorium (w latach 1988-1996) oraz działu naukowego (od roku 1998) w Instytucie Problemów Stosowanych Mechaniki i Matematyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, był liderem wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych według grantów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz na zamówienie instytucji naukowo-badawczych, jak i przemysłowych. Od roku 2013, współpracując z Naukowo-Badawczym Instytutem Transportu Gazu SĄ „Ukrtransgaz” (Ukraina), opracował nowe metody matematyczne, algorytmy oraz rozwiązania architektoniczne dla komputerowego systemu do kontroli przepływów gazu w gazociągach transportowych.
Autor lub współautor ponad 340 publikacji naukowych, w tym czterech monografii oraz 20 patentów. Ogólna liczba cytowań w bazie Google Scholar wynosi ponad 300, wartość wskaźnika Hirscha – 8. Uczestnik i członek komitetów programowych wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, w tym międzynarodowych, indeksowanych w bazach WoS lub Scopus: 1) „Physico-Chemical Mechanics of Materials”, 2) „Mathematical Methods and Physicomechanical Fields”, 3) „Mathematical modeling and Computing”.
Pracę na stanowisku profesora zaczął w 1999 roku na katedrze Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Lwowskiego, (Ukraina). Od roku 2008 – profesor katedry Bezpieczeństwa Informatycznego Politechniki Lwowskiej (Ukraina). W latach 2003-2010 – profesor zwyczajny wydziału Informatyki i Transportu Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w latach 2007-2009 – profesor nadzwyczajny katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich oraz czterech obronionych prac doktorskich. Był recenzentem pięciu prac doktorskich oraz dwóch prac habilitacyjnych.

 

 

Wyrazy współczucia Rodzinie oraz Najbliższym
składają
Rektor, Prezydent
oraz Społeczność Akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl