Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zmarł profesor dr hab. Mariusz Kulicki

Z głębokim żalem i smutkiem społeczność akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przyjęła wiadomość o tym, że 27 grudnia 2021 r. odszedł od nas wybitny kryminalistyk - Pan Profesor dr hab. Mariusz Kulicki - wykładowca akademicki, sędzia wojskowy, ceniony wychowawca wielu pokoleń prawników i administratywistów naszej uczelni, mistrz i autorytet dla studentów i młodych naukowców.
 

Pan Profesor zatrudniony był w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od 01.07.2011 do 30.09.2016. Jego zaangażowanie w krzewienie kryminalistyki, zwłaszcza jeśli chodzi o badania wariograficzne, badania kwestionowanych dokumentów, problematykę broni palnej, przyjemność, jaką czerpał ze swych koncepcji w połączeniu z ciepłym usposobieniem pozostaną w pamięci wszystkich, którzy znali i cenili Pana Profesora.


Wyrazy współczucia Rodzinie oraz Najbliższym
składają
Rektor, Prezydent
oraz Społeczność Akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl