Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zmarł Profesor KPSW, dr hab. Jan Jakóbowski – Pierwszy Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Z głębokim żalem i smutkiem społeczność akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przyjęła wiadomość o tym, że 19 września 2022 r. odszedł od nas wybitny pedagog - Pan Profesor KPSW, dr hab. Jan Jakóbowski Pierwszy Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.  Był cenionym wychowawcą wielu pokoleń pedagogów, mistrzem i autorytetem dla młodych naukowców i studentów, WSPANIAŁYM i DOBRYM CZŁOWIEKIEM.

 

Pan Profesor zatrudniony był w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej od samego początku jej istnienia. Funkcję Rektora pełnił od 01.10.2000 do 30.09.2003 roku.  Przez pozostałe lata był zawsze oddany Uczelni i jej sprawom, wspierał naszą społeczność akademicką swym doświadczeniem i ogromną wiedzą.  Był Honorowym Senatorem Senatu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Za szczególne zasługi i wkład w rozwój Uczelni, Senat KPSW odznaczył go najwyższym wyróżnieniem  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – Medalem Bene Meritus. Jego praca była pięknym przykładem pasji naukowo-dydaktycznej.  Jesteśmy dumni, że Pan Profesor był członkiem naszej Społeczności, częścią rodziny akademickiej   i wdzięczni, że pomógł nam zbudować ten gmach wiedzy.  Jak napisał ks. Jan Twardowski „Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – Panie Profesorze pozostanie Pan na zawsze w naszej pamięci.  
        

                                                                                                                       Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie oraz Najbliższym
                                                                                                                                                                składają
                                                                                                                                      J. M. Rektor, Prezydent, Senat Uczelni
                                                                                            oraz Społeczność Akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl