Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Związki Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. – konferencja z udziałem profesorów KPSW

8 listopada 2021 r. odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim ogólnopolska konferencja nt. „Związki Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej”. Organizatorem wydarzenia był Instytut de Republica i Wojewoda Podkarpacki. Przewodniczącym Rady Naukowej konferencji oraz jej pomysłodawcą był prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

Profesor wygłosił referat inauguracyjny nt. „Rola i znaczenie Konstytucji marcowej z 1921 r. z perspektywy współczesności”, zwracają uwagę m.in. na system źródeł prawa w świetle Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r., pozycję konstytucji w systemie źródeł prawa, możliwość badania zgodności ustaw z konstytucją – w okresie międzywojennym i współcześnie, długość kadencji Prezydenta RP w świetle Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r., pozycję ustrojową prokuratury w świetle obu konstytucji, a także rolę i zadania wojewody w okresie międzywojennym i współcześnie. Profesor Czesław Kłak w dalszej części obrad wygłosił również referat nt. „Ustrój sądownictwa w Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. – podobieństwa i różnice”, w ramach którego odniósł się m.in. do możliwości wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziego pokoju, znanej Konstytucji marcowej z 1921 r.
W konferencji wzięli udział również prof. KPSW dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak, kierownik Katedry Prawa Porównawczego i Prawa Pracy KPSW w Bydgoszczy, która wygłosiła referat nt. „Prawo łaski w Konstytucji marcowej i Konstytucji RP z 1997 r.” oraz prof. KPSW dr Dariusz Kala, kierownik Katedry Postępowania Karnego KPSW w Bydgoszczy, którego wystąpienie dotyczyło pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego.
Konferencja nt. związków Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. to kolejne naukowe wydarzenie o charakterze ogólnopolskim, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak. Wpisuje się ono w obchody odzyskania Niepodległości przez Polskę, a zarazem inicjuje obchody 25-lecia Konstytucji RP z 1997 r. To zarazem kolejne wielkie wydarzenie zorganizowane przez Instytut de Republica, który został utworzony przez Prezesa Rady Ministrów w lutym 2021 r.
Do głównych zadań Instytutu de Republica należy uwolnienie potencjału polskiej nauki poprzez promocję i popularyzację rodzimej myśli badawczej z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, a także wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl