Aktualności

Stypendium Wernera Baltesa.

Utworzono: 2021-11-05 07:10:23

Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR) w Berlinie zaprasza wykwalifikowanych, młodych naukowców na 3-miesięczny pobyt w swojej siedzibie w charakterze gościa w ramach stypendium Wernera Baltesa.

Stypendyści będą mieli okazję zapoznać się z działalnością Instytutu i poszerzyć swoje umiejętności. BfR  jest rządową instytucją naukową podległą Federalnemu Ministerstwu Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta ((BMEL) w Niemczech i działa na rzecz ochrony konsumenta oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. W oparciu o swoje oceny ryzyka Instytut pełni rolę doradczą w stosunku do federalnych ministerstw i innych agencji zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, uczestniczy także w opracowywaniu i wdrażaniu aktów prawnych.

Stypendyści będą mieli zagwarantowane zakwaterowanie w apartamentach gościnnych BfR, otrzymają odpowiednią diety żywieniowe oraz zwrot kosztów podróży.

Warunkiem uczestnictwa jest zainteresowanie tematyką ochrony zdrowia konsumenta, zaangażowane podejście do pracy, wyższe wykształcenie w dziedzinie biologii, chemii, chemii żywności, medycyny, medycyny weterynaryjnej, toksykologii, nauk o żywności, statystyki lub dziedzin pokrewnych. Wymagana jest także dobra znajomość języka niemieckiego lub biegła znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji w terminie do dnia 1 grudnia br. wskazując obszar zainteresowań i ewentualnie preferowany termin stażu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 

https://www.bfr.bund.de/en/werner_baltes_fellowship-239856.html

Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego