Aktualności

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – DRUGA EDYCJA!

Utworzono: 2022-01-18 09:39:03

Fundacja Onkologiczna Rakiety prowadzi rekrutację do drugiej edycji projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również dodatkowe konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie pośrednika pracy i coacha kariery.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
●    Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
●    Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
●    Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
●    Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
●    Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?
●    Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
●    Przygotowanie do wejścia na rynek pracy z doradcą zawodowym (3 godz.);
●    Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
●    Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego;
●    Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.
 
Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?
●    Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
●    Orzeczenie o niepełnosprawności;
●    Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem. Fundacja Onkologiczna Rakiety

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@fundacjarakiety.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.
Liczba miejsc jest ograniczona - zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

https://fundacjarakiety.pl/inne-projekty/absolwent2/
 

Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego