Wyszukiwarka

STANOWISKO DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU (NR 2075)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-06
Oferta ważna do:
2022-05-25
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
Wymagania Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie Mile widziane: - wykształcenie wyższe (zarządzanie i organizacja, ekonomia, administracja, nauki społeczne, nauki humanistyczne) - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą sekretarsko-biurową Wymagania dodatkowe: - umiejętność obsługi pakietu MS Office - umiejętność redagowania tekstów - umiejętność zarządzania przepływem informacji - orientacja na cel / orientacja na jakość - komunikacja - współpraca - elastyczność - nastawienie na rozwój - negocjowanie i wywieranie wpływu - rozwiązywanie problemów - radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Pracodawca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy

INSPEKTORA DS. ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWYCH (NR 2142)

FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane administracyjne, prawne lub polonistyka), bardzo dobra znajomość programów Word, Power Point oraz podstawy Excela, bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie.
Pracodawca:
FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

DORADCA KLIENTA (NR 1841)

EURO EKO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-02
Oferta ważna do:
2022-05-28
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
Wykształcenie srednie lub wyższe Kierunek: administracja, bankowość, usługi finansowe Mile widziane doświadczenie w ubezpieczeniach Samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętnośc pracy w zespole, praktyczna znajomość pakietu MS OFFICE
Pracodawca:
EURO EKO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FUNKCJONARIUSZ

oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-04-28
Oferta ważna do:
2022-05-28
Opis stanowiska:

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

służba specjalna działająca w sferze ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

REKRUTUJE NA STANOWISKO: FUNKCJONARIUSZ

MIEJSCE: Bydgoszcz (ewentualnie – w przypadku wyrażenia zgody - pozostałe jednostki
w ramach Delegatury ABW w Gdańsku)

WARUNKI PRACY: - stała forma zatrudnienia

                                   - stabilne wynagrodzenie,

                                   - system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,

                                   - udogodnienia dla osób uczących się – np. możliwość korzystania
                                   z dodatkowego urlopu szkoleniowego.

WYMAGANIA:    - wykształcenie minimum średnie,

- preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności w zakresie nauk               prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, zarządzania oraz filologicznych ( np. j, rosyjski, j. angielski, j. arabski, j. chiński),

                               - obywatelstwo polskie,

                               - korzystanie z pełni praw publicznych,

                               - niekaralność,

                               - komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

                               - odporność na stres,

                               - umiejętność pracy w grupie,

                               - dyspozycyjność, systematyczność, kreatywność.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmuje się:

  • zwalczaniem m.in.: terroryzmu, szpiegostwa, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa;
  • cyberbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych organów państwa oraz instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;

uzyskiwaniem, analizowaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa państwa.

Z uwagi na różnorodność zadań realizowanych przez ABW poszukujemy studentów i absolwentów szkół wyższych, zarówno kierunków technicznych, informatycznych, humanistycznych, przyrodniczych jak i językowych.

Rekrutacja do ABW jest wieloetapowa i rozpoczyna się od przesłania
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadry.bydgoszcz@abw.gov.pl

SEKRETARKA (NR 2208)

"LEGAL ADVICE" DORADZTWO PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
wykształcenie: średnie / preferowany student studia zaoczne Prawo / administracja prawo jazdy kat B
Pracodawca:
"LEGAL ADVICE" DORADZTWO PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REFERENT W WYDZIALE KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ DELEGATURA URZĘDU W TORUNIU (NR 2130)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Toruń
Miejscowość
Toruń - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-13
Oferta ważna do:
2022-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: średnie pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej - znajomość przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, współdziałanie w grupie, asertywność - posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - wykształcenie średnie: technik administracji - 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - znajomość jednego z języków obcych: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański lub j. włoski na poziomie komunikatywnym - umiejętność redagowania pism urzędowych
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

STARSZY INSPEKTOR (NR 1892)

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W BYDGOSZCZY
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Opis stanowiska:
zwiększone umiejętności interpersonalne, mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kancelarii, ukończony kurs dla kierowników kancelarii
Pracodawca:
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W BYDGOSZCZY

INSPEKTOR (NR 1889)

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W BYDGOSZCZY
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-05-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Opis stanowiska:
mile widziane doświadczenie w ubezpieczeniach społecznych
Pracodawca:
WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE W BYDGOSZCZY

INSPEKTOR (NR 2162)

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-15
Oferta ważna do:
2022-06-02
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
Wymagania konieczne: - wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane: administracyjne, ekonomiczne, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność sporządzania pism i notatek, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, - komunikatywność, - wysoka kultura osobista, - co najmniej 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego, w przypadku posiadania - wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

POMOC ADMINISTRACYJNA

kontakt przez PUP
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Białe Błota
Miejscowość
Białe Błota - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-04
Oferta ważna do:
2022-06-03
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
obsługa komputera
Pracodawca:
kontakt przez PUP

PRACOWNIK BIUROWY (NR 1969)

"KONDOR" ESLAM BENRAMDANE
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-09
Oferta ważna do:
2022-06-08
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość języka francuskiego
Pracodawca:
"KONDOR" ESLAM BENRAMDANE

RECEPCJONISTKA (NR 2042)

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HOTELOWE "ELDA" DANUTA SABINIARZ
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-12
Wynagrodzenie brutto: od 3 100 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
wymagana znajomość j. angielskiego w mowie na poziomie B1 i piśmie na poziomie A2
Pracodawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HOTELOWE "ELDA" DANUTA SABINIARZ

SEKRETARZ SZKOŁY (NR 2166)

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BYDGOSZCZY
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
wykształcenie wyższe: administracja/ekonomia, wymagane doświadczenie w pracy biurowej, wymagana obsługa programów MS Office, obsługa urządzeń biurowych, obsługa urządzeń biurowych, obsługa programu Vulcan sekretariat
Pracodawca:
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W BYDGOSZCZY

POKOJOWA (NR 2054)

METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-16
Oferta ważna do:
2022-06-15
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
zasadnicze zawodowe, brak
Opis stanowiska:
odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole,
Pracodawca:
METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRACOWNIK BIUROWY

kontakt przez PUP
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-19
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
administracja, pedagogika - mile widziane; znajomość j. angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym B1 - mile widziana
Pracodawca:
kontakt przez PUP

SEKRETARKA/SEKRETARZ

kontakt przez PUP
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-04
Oferta ważna do:
2022-06-19
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), humanistyczne
Opis stanowiska:
obsługa sprzętu biurowego, sumienność, rzetelność, praca w grupie,
Pracodawca:
kontakt przez PUP

KONSULTANT TELEFONICZNY (NR 2201)

MEDIA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-23
Wynagrodzenie brutto: od 19,7 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
15
Wykształcenie:
brak lub niepełne podstawowe, brak
Pracodawca:
MEDIA SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ASYSTENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

kontakt przez PUP
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-16
Oferta ważna do:
2022-06-25
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Opis stanowiska:
administracja/ekonomia, dobra znajomość ms office, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, zaangażowanie
Pracodawca:
kontakt przez PUP

SPECJALISTA DS. UMÓW (NR 2101)

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-04
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Opis stanowiska:
Wymagania kwalifikacyjne kandydata: - wykształcenie wyższe prawnicze, - dobra znajomość języka obcego, preferowany język angielski, - dobra znajomość aplikacji programu Office, - bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, - doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, - bardzo dobra znajomość zasad wykładni i stosowania prawa, znajomość zasad techniki legislacyjnej, - doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa będzie dodatkowym atutem. Dodatkowe atuty: - bardzo dobra znajomość programu Word, - znajomość aplikacji prawniczych LEX, Legalis. Pożądane predyspozycje: - bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność za realizowane zadania, staranność i rzetelność, - komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, własna inicjatywa, - zaangażowanie, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, - odporność na stres.
Pracodawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

SEKRETARKA/ SEKRETARZ

kontakt przez PUP
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-07-18
Stypendium brutto: 1 489 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
umiejętność obsługi sprzętu komputerowego, sumienność, rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w grupie
Pracodawca:
kontakt przez PUP
Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego