URZĘDY PRACY

Poszukując pracy zajrzyj również do Twojego Urzędu Pracy (poniżej znajduje się wykaz urzędów w regionie kujawsko-pomorskim). Zapoznaj się z istotnymi dla Ciebie informacjami dotyczącymi m. in. ofert pracy, dokumentacji i przysługujących Ci praw.

AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ

Praca tymczasowa w pierwszym momencie może się kojarzyć z pracą dorywczą wykonywaną przez krótki czas. Obecnie jednak praca tymczasowa jest formą zatrudnienia regulowaną przez ustawę. Daje ona nowe niespotykane dotąd możliwości zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Zagadnienia pracy tymczasowej regulują dwie ustawy:

  • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czy warto skorzystać z ciągle jeszcze nowej w naszym kraju formy zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa? Na czym polega zatrudnianie pracowników tymczasowych i dlaczego może to być korzystna forma zatrudnienia?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem, pracodawcą i agencją pracy tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że pracownik formalnie zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy. Oferty pracy tymczasowej ogłaszane są przez agencje pracy. Najważniejsze cechy pracy tymczasowej określone przez Ustawę:

  • trójstronność stosunku pracy,
  • z góry określony czas trwania umowy,
  • określony rodzaj wykonywanej pracy - pracownik tymczasowy nie może między innymi wykonywać prac niebezpiecznych,
  • ponadto umowa o pracę musi zawierać określenie wymaganych kwalifikacji oraz miejsce i wymiar godzinowy czasu pracy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do urlopu. Praca tymczasowa daje kolejną szansę na zdobycie zatrudnienia, jednak budzi też pewne obawy i wątpliwości, zwłaszcza u pracowników. Na terenie Bydgoszczy działają aktualnie następujące agencje pracy tymczasowej:

Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego