Wyszukiwarka

MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 2131)

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Trzemiętowo
Miejscowość
Trzemiętowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-19
Oferta ważna do:
2022-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
Wymagania niezbędne: - posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, - posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona, - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - obywatelstwo polskie, - zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, - niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, - nieposzlakowana opinia. Wymagania pożądane: - umiejętność organizacji pracy i kreatywność, -umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań, - włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność, - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, - wysoka kultura osobista, - mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 2152)

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-23
Oferta ważna do:
2022-06-19
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
Kierunek studiów obowiązkowo: pedagogika opiekuńcza, opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja. Umiejętność radzenia sobie w trudnych, konfliktowych sytuacjach, dobry kontakt z dziećmi, umiejętność pracy w zespole.
Pracodawca:
Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego