Wyszukiwarka

PSYCHOLOG (NR 1821)

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-04-29
Oferta ważna do:
2022-05-27
Wynagrodzenie brutto: od 4 078 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
wykształcenie: wyższe, kierunek: psychologia, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

PSYCHOLOG W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (NR 1978)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-20
Oferta ważna do:
2022-06-10
Wynagrodzenie brutto: od 6 579,49 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe 5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia pozostałe wymagania niezbędne: - 5 lat doświadczenia zawodowego w tym: a) co najmniej 2 lata doświadczenia w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub b) co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa - znajomość przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego - znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. organizacji dyspozytorni medycznej - znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ramowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora medycznego - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - myślenie kreatywne, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e - znajomość przepisów ustaw: o systemie powiadamiania ratunkowego, o ochronie danych osobowych
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

PSYCHOLOG (NR 2156)

Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oferta dodana: 24.05.2022
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-23
Oferta ważna do:
2022-06-19
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Opis stanowiska:
Studia magisterskie na kierunku psychologia. Dobry kontakt z dziećmi, umiejętność pracy w zespole, poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.
Pracodawca:
Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Logotyp EU

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego