Badania naukowe

W Instytucie Nauk Ekonomicznych prowadzone są badania naukowe oscylujące w następujących zakresach tematycznych:

  • Międzynarodowe znaczenie europejskiej polityki ekonomicznej
  • Zasoby komunalne jako dobra publiczne
  • Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi
  • Rola małych gospodarstw rolnych w kreowaniu zrównoważonego rozwoju i produkcji bezpiecznej żywności
  • Koncepcja zrównoważonego rozwoju rolnictwa w gospodarstwach mlecznych regionów Unii Europejskiej
  • Dochodowość rolnictwa europejskiego w kontekście industrialnego i zrównoważonego modelu rozwoju rolnictwa
  • Strukturalne determinanty zrównoważonego rolnictwa
  • Integracja pozioma w agobiznesie
  • Ekonomiczne i społeczne determinanty wydatków na żywności

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl