Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji, w ramach którego funkcjonują Katedra Prawa Porównawczego i Prawa Pracy, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Mediów, Katedra Prawa Karnego, Katedra Postępowania Karnego, Katedra Prawa Administracyjnego, katedra Nauk Prawnoustrojowych i Historii Prawa oraz Katedra Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych prowadzi badania w zakresie:
Prawa międzynarodowego, Systemów prawnych ochrony praw człowieka, Prawa ochrony środowiska, Prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa karnego wykonawczego, Procedury karnej i kryminalistyki, Prawa administracyjnego, Prawa medycznego i medycyny sądowej, Odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej lekarzy, Negocjacji i mediacji, Prawa konstytucyjnego, Prawa wyborczego, Historii prawa polskiego, Prawa cywilnego (własności nieruchomości w prawie cywilnym, własności terytorium w prawie międzynarodowym publicznym, zasiedzenia), Postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego, Prawa publicznego, Ustroju organów ochrony prawnej, Prawa Unii Europejskiej, Teorii państwa i prawa, Nauki legislacji, Komparatystki prawniczej, Kryminologii i wiktymologii, Nauk o bezpieczeństwie, Nauk penitencjarnych.
 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl