dr Przemysław Osóbka

dr Przemysław Osóbka - tytuł doktora z zakresu prawa międzynarodowego uzyskał w 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Promotorem pracy dyplomowej był prof. dr hab.Tadeusz Jasudowicz. Obecnie adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji w KPSW w Bydgoszczy. Członek Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morza. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Od 2022 roku Ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego. Autor 9 książek i ponad 20 artykułów w periodykach naukowych i publikacjach pokonferencyjnych. W swoich publikacjach poruszał m.in. wybrane aspekty wpływu zmian klimatycznych na prawo międzynarodowe i ochronę praw człowieka. Przez wiele lat współpracował także z Wydawnictwem Sejmowym, dla którego opracowywał systemy konstytucyjne i parlamentarne wybranych państw świata. Zakres zainteresowań naukowych wciąż obejmuje prawnomiędzynarodowe aspekty zmian klimatycznych i ich wpływ na szeroko rozumianą ochronę praw człowieka. W ostatnim czasie prowadzi badania nad prawnomiędzynarodowymi regulacjami problemu migracji klimatycznych. Ponadto zajmuje się zawodowo prawnymi aspektami wdrażania innowacji w gospodarce, prawem gospodarczym, prawem własności przemysłowej, prawem pracy oraz prawem zamówień publicznych. Dodatkowe zainteresowania naukowe i literackie to dorobek polskiej szkoły prawa międzynarodowego XV w. i jej wpływ na współczesną myśl i praktykę prawa międzynarodowego.
 

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografie:

 1. P. Osóbka, System konstytucyjny Estonii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018
 2. P. Osóbka, Parlament Estonii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017
 3. P. Osóbka, System konstytucyjny Łotwy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016
 4. P. Osóbka, Parlament Łotwy, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016
 5. P. Osóbka, Systemy konstytucyjne państw Oceanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012
 6. P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011
 7. P. Osóbka, Parlament Bośni i Hercegowiny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010
 8. P. Osóbka, Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008
 9. P. Osóbka, Parlamenty Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007

Artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. P. Osóbka, Climate Change and the Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, "Polish Review of International and European Law", Vol 10 No 1 (2021)
 2. P. Osóbka, Deterytorializacja klimatyczna i zmiany klimatyczne w porządku prawnym Papui Nowej Gwinei, "Studia z zakresu nauka prawnoustrojowych. Miscellanea", tom 10, Bydgoszcz 2020
 3. P. Osóbka, Filozofia prawa międzynarodowego w spuściźnie pisarskiej Stanisława ze Skarbimierza, "Studia z zakresu nauka prawnoustrojowych. Miscellanea", tom 11, Bydgoszcz 2021
 4. S. Barwińska, P. Osóbka, Instrumenty kreowania innowacyjnej gospodarki regionu w województwie kujawsko-pomorskim, "Roczniki ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" nr 12, Bydgoszcz 2019
 5. P. Osóbka, Klimatyczne tło konfliktów zbrojnych i naruszeń zwyczajowego prawa humanitarnego, [w:] Problemy współczesnej polityki. Konflikty i bezpieczeństwo na świecie, (red. nauk.) K. Chołaszczyński, D. Piersa-Cywińska, J. Wiśniewski, D. Żuchowska, Toruń 2019
 6. P. Osóbka, Zmiany klimatyczne - nowe wyzwania i zagrożenia dla instytucji państwa i obywatelstwa, "Państwo i Prawo" nr 2019/8
 7. P. Osóbka, Zmiany klimatyczne - wyzwania dla prawa morza, [w:] "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea", Bydgoszcz 2019
 8. P. Osóbka, Political and economic aspects of climate change, [w:] “Scientific challenges. Economic and legal challenges 2019”, Lviv 2019
 9. P. Osóbka, Between reform and adaptation. A few words about the axiology of climate change law, [w:] Ж. Ч. Коноваловой, Т. С. Алексеенко (red.), ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 55-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА 29 марта 2019 г., Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, Гомель 2019 (ISBN 978-985-540-490-4)
 10. P. Osóbka, International responsibility of states on climate change consequences in the frame of public international law, [w:] D. Zdziech (red.), Oceania – an important part of the Pacific, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018
 11. P. Osóbka, The Problem of "Climate Refugees" in the Perspective of International Humanitarian Law- Selected Issues, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, No. VIII vol. 2, Bydgoszcz 2018
 12. P. Osóbka,  Działalność Stanisława Pełczyńskiego, czyli Polska na Kiribati [w:] Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, No. VIII vol. 1, Księga pamiątkowa Profesora Janusza Kutty, Bydgoszcz 2018
 13. P. Osóbka, Prawnomiędzynarodowe aspekty podmiotowości >mikropaństw<, [w:] Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, No. VII, Bydgoszcz 2017
 14. P. Osóbka, Andorskie doświadczenia, czyli o pokojowym rozwiązywaniu konfliktów, [w:] Disputatio, tom IX „Oblicza konfliktów”, Gdańsk 2009
 15. P. Osóbka, Europejski Fundusz Społeczny instrumentem skutecznej realizacji praw człowieka, [w:] Aspekty społeczno-wychowawcze projektu <18-24. Czas na samodzielność>, pod red. Z. Jasińskiego i E. Nycza, Opole 2008
 16. P. Osóbka, Doradztwo i szkolenie zawodowe wobec międzynarodowej ochrony praw człowieka, [w:] „Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP”, Toruń 2007
 17. P. Osóbka, Europejski Fundusz Społeczny a projekty badawcze (współautor razem z: A. Kałat, M. Kończak, W. Włodek), [w:] Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych absolwentów OHP, Toruń 2007
 18. P. Osóbka, Służby zatrudnienia w kontekście międzynarodowej ochrony praw człowieka, Biuletyn Informacyjny Ochotniczych Hufców Pracy, nr 3 (128), marzec 2007
 19. P. Osóbka, Poradnictwo i szkolenie zawodowe a prawa człowieka, Biuletyn Informacyjny Ochotniczych Hufców Pracy, nr 11 (124), listopad 2006
 20. P. Osóbka, Prawa człowieka w młodej demokracji [w:] „Toruńskie Dni Demokracji i Praw Człowieka”, Toruń 2005
 21. P. Osóbka, Prawo do życia w obliczu zmian klimatycznych, "Studia z zakresu nauka prawnoustrojowych. Miscellanea", tom 10, zeszyt 1 specjalny, Bydgoszcz 2020
 22. P. Osóbka, Współpraca gospodarcza na pograniczu polsko-czeskim, [w:] Vstup České Republiky a Polska do EU z pohledu Euroregionů na Česko-Polském Přihraniči, Opava 2002

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl