Program VIII MODN

 *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY
____________________________________________________

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz • tel./fax 52 321 11 88, 52 365 84 27 • www.kpsw.edu.pl •

Program VIII Międzynarodowych Otwartych Dni Nauki
6 – 14 kwietnia 2019 roku

6 kwietnia 2019 roku (sobota)

10.00 – 11.00

INAUGURACJA VIII MIĘDZYNARODOWYCH OTWARTYCH DNI NAUKI (MODN)
Wystąpienia zaproszonych gości, s. 214 A

11.00 – 12.00

Wykład inauguracyjny
Proces Chrystusa – dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KPSW, s. 214 A

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

11.30 – 13.00

Konkurs „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce” (Patronat Honorowy Urząd Patentowy RP) – dr Przemysław Osóbka, s. 212 C

12.00 – 18.00

I Studenckie Seminarium Naukowe - Kultura organizacji instytucji i przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego oraz Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego - dr hab. Sławomir Tecław, prof. KPSW, s. 3 C

Wykłady (12.00 – 18.00)

12.00 – 12.45

Interwencjonizm w rolnictwie, dlaczego jest konieczny? – dr Roman Sass, prof. KPSW, s. 102 C

12.45 – 13.30

Źródła prawa administracyjnego Federacji Rosyjskiej – dr Magdalena Micińska, s. 102 C

13.30 – 14.00

Przerwa, s. 202 C

14.00 – 15.00

Rodowód: dlaczego warto znać historię rodu - dr hab. Petro Gudz, s. 102 C

15.00 – 16.30

Finanse Unii Europejskiej – prof. dr hab. Andrzej Borodo, s. 203 C

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Wykłady (12.30 – 16.30)

12.30 – 13.00

Jeden, nikt i sto tysięcy – pirandellowski rozpad osobowości – wykład otwarty w języku polskim z elementami języka włoskiego – dr Joanna Mstowska, s. 112 C

13.00 – 13.30

Conrad under Naipaul’s eyes – wykład otwarty w języku angielskim – Francesca Mastracci, MA, Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, s. 112 C

13.30 – 14.00

Hermeneuta, sztuczna inteligencja i dzban – wykład otwarty w języku polskim – dr Tomasz Kalaga, s. 112 C

14.00 – 14.30

Wobec miłości i śmierci – afrokaraibski świat poezji kolumbijskiego poety Uriela Cassiani Pereza i jego prozy poetyckie – Obrzędy dla Istoty Słodkiej Wody – wykład otwarty w języku polskim – dr hab. Barbara Sawicka-Pilecka, Katedra Iberystyki i Latynoamerykanistyki, Uniwersytet Szczeciński, s. 112 C

 14.30 – 15.30

Przerwa, s. 202 C

 15.30 – 16.00

Relatos del amor cruel a la luz de la poética de lo fantasticoliterarioen "Mantis religiosa" de Mauricio Molina – wykład w języku hiszpańskim Manuel Castillo Martínez, s. 112 C

 16.00 – 16.30

Funkcjonowanie ucznia z zespołem Pradero Willego w systemie edukacji – dr Hanna Rudomska, s. 112 C

Wystawa

9.30 – 13.00

Rzeźbię więc jestem… Dedykuję mojej Żonie - Maksymilian Rostankowski

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

10.00

Prezentacja kursów i studiów związanych z fizjoterapią zwierząt - ZOO - Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy

Biuro Współpracy z Zagranicą

12.00 – 16.00

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia – spotkanie ze studentami, s. 7 B - 12 B (Centrum Współpracy z Zagranicą)

7 kwietnia 2019 roku (niedziela)

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

9.00 – 9.30

Wizerunek mieszkanek Płw. Iberyjskiego w XVIII i XIX-wiecznych relacjach polskich podróżników oraz kompendiach geograficznych
– wykład otwarty w języku polskim – dr Natasza Posadzy, s. 102 C

9.30 – 10.00

Jakie jest dziecko? Jak zachowuje się dziecko? Interpretacja odpowiedzi (dla studentów) – dr Hanna Rudomska, s. 112 C

10.00 – 10.30

Rękodzieło i wspólnotowość. Warsztaty wyplatania z papierowej wikliny – mgr Joanna Szefer, s. 102 C

10.30 – 11.00

Przerwa, s. 202 C

11.00 – 11.30

Zachowanie ucznia głuchoniewidomego z autyzmem w środowisku szkolnym – dr Hanna Rudomska, s. 112 C

11.30 – 12.00

Nowe spojrzenie na przyswajanie słownictwa - Kahoot i gra słowna – mgr Aleksandra Korczak-Kątna, dr Krzysztof Kirkiłło-Stacewicz, studenci II roku filologii angielskiej, s. 112 C

12.00 – 12.30

To watch, to listen and to read, czyli jak uczyć się języka angielskiego poprzez zabawę – mgr Mirosława Wojciechowska, mgr Iwona Szczepańska, studentki II roku filologii angielskiej, s. 112 C

12.30 – 13.00

Hiszpański na wesoło – gra językowa – Agnieszka Długopolska i Marcin Kowalewski, s. 112 C

13.00 – 13.30

Przerwa

13.30 – 14.00

Hiszpania od postu do karnawału – Magdalena Wolewińska, s. 112 C

14.00 – 14.30

Metoda dobrego startu – Agnieszka Malewska, s. 112 C

14.30 – 15.00

Spanglish – hybryda, dialekt czy język? – wykład otwarty w języku polskim – dr Natasza Posadzy wspólnie ze studentami III roku filologii hiszpańskiej, s. 112 C

15.00 – 15.30

Leopoldo Marechal – zapomniany geniusz literatury argentyńskiej – wykład otwarty w języku polskim – mgr S. Ściesiński, s. 112 C

15.30 – 16.00

Jodi Picoult: a crime story writer or psychological story writer? – wykład otwarty w języku angielskim – mgr Justyna Wieczorek, s. 112 C

Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

11.30 – 12.30

Kulturowe różnice w biznesie – prof. dr hab. Ewa Polak, s. 102 C

15.00 – 16.30

Przygotowanie projektów do Unii Europejskiej – dr Dariusz Czakowski, s. 312 C

8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek)

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego

14:00-18:00

Diagnoza SI narzędziem ABC - warsztat komercyjny – Pilar Blazques Ballesteros, s. 014 C

9 kwietnia 2019 roku (wtorek)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

10.00 – 12.00

V Studencka Konferencja Naukowa
Współczesne Problemy Prawa, Sala Senatu

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

V Studencka Konferencja Naukowa
Współczesne Problemy Prawa, Sala Senatu

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

10.00 – 12.00

Przedstawienie pt. Pomieszane Bajki w wykonaniu studentów KPSW dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Hopla – dr Katarzyna Stafanowicz-Zawiszewska

11 kwietnia 2019 roku (czwartek) – Dzień Otwarty na WNSiF

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Warsztaty (09.00 – 14.00)

09.00 – 10.00

Parasolka poezji (dla dzieci) – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s.102 C

10.00 – 11.00

Co w zamian, czyli młodzież przeciw kanonowi lektur – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s.102 C

11.00 – 12.00

Trening teorii umysłu – dr Magdalena Prentka, s.102 C

11.00 – 12.00

Wiwisekcja człowieka intencjonalnego – możliwości i przeszkody w życiu publicznym – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s.102 C

12.00 – 13.00

Czy grupie potrzebny jest lider? (dla młodzieży) – dr Hanna Rudomska, s.102C

13.00 – 14.00

Moje emocje (dla dzieci) – dr Hanna Rudomska, s.102 C

09.00 – 13.00

Zjazd Uniwersytetu Dzieci Alfa

Integrujemy się bawiąc – uczymy się budować więzi – razem raźniej
– Katarzyna Wasilewska-Pawlak, Kamila Dominikowska, Aneta Rostankowska, s.110 C

Jestem tolerancyjny, jestem tolerancyjna – dr Marta Małecka, Małgorzata Krysiak, s.110 C

To właśnie Ja – jak budować pewność siebie – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – dr Marta Małecka, Małgorzata Krysiak, s.110 C

Moje potrzeby a potrzeby innych – jak mówić o swoich potrzebach nie wyrządzając krzywdy sobie i innym – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci
– dr Marta Małecka, Małgorzata Krysiak, s.110 C

Tolerancja i szacunek dla odmienności – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – dr Marta Małecka, Małgorzata Krysiak, s.110 C

Warsztaty dla dzieci: plastyczne, rozwijające kreatywność, ruchowe – dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, s.110 C

Warsztat z analogii personalnej – jestem wyobrażoną zabawką – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s.110 C

11.00 – 13.00

Sztuka makramy – rozwijanie wyobraźni – prelekcja oraz warsztaty – Jolanta Surma, s. 102 C


Wystawy (11.04 - 14.04)

Pozy, pozycja, miny – Od(tworz)anie tożsamości jako sztuka wysoce egzystencjonalna dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW, Patrycja Siuda. Budynek A

„Moja Tamara…” O tym co kobieta chce ukryć krzycząc. (O Współpracy między kobietami) - dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW, Patrycja Siuda. Budynek A

12 kwietnia 2019 roku (piątek) – Dzień Otwarty na Wydziałach

Wydział Techniczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

09.00 – 09.30

Prezentacja wydziałów i kierunków – Dziekani, s.212 C

09.30 – 10.00

Kotwice kariery - test orientacji zawodowej – dr hab. Sławomir Tecław, prof. KPSW, s. 212 C

10.00 – 10.45

Geodezja - wykład - dr inż. Jolanta Błędzka, s. 212 C

O powrocie Bydgoszczy do Macierzy – dr hab. Janusz Kutta, prof. KPSW, s. 202 C

10.45 – 11.30

Warsztaty geodezyjne - dr inż. Agnieszka Derezińska, s. 212 C

Statystyka nie jest trudna – miary średnie, dr Beata Bazeli, s. 202 C

11.30 – 12.15

Bez AutoCAD-a jak bez ręki - ujawniamy tajemnice zaawansowanego programu wspomagającego prace inżynierskie - warsztaty - dr inż. Joanna Gęsikowska, s. 209 C

Brzydota jako kategoria estetyczna – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s. 202 C

Aparatura do badań geotechnicznych i jej zastosowanie – dr inż. Romuald Kromplewski, s. 016 A

Kolorowa ekonomia – dr Maryla Bieniek – Majka, s. 202 C

12.15 – 13.00

Budynki „zielone” jako przyszłościowy kierunek budownictwa – dr inż. Lucyna Korona, s. 016 A

Bydgoszcz z lotu ptaka – warsztaty fotogrametryczne – dr inż. Joanna Gęsikowska, s. 212 C

13.00 – 14.00

Określenie wytrzymałości cegły na ściskanie – warsztaty – mgr inż. Sławomir Kosik, s. 016 A

 

14.00 – 14.45

Wdrażanie IP v6 w przedsiębiorstwach – dr Jan Owedyk, s. 03 A

13 kwietnia 2019 roku (sobota)

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Zjazd Rękodzielniczy Uniwersytetu Międzypokoleniowego OMEGA

Wykłady (9.00 – 10.00; 15.00 – 18.00)

09.00 – 10.00

Komunikacja interpersonalna a wymiana informacji między dorosłym a dzieckiem – dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, s. 312 C

15.00 – 16.30

Wyobraźnia pedagogiczna w kontekścieantypedagogiki (dla studentów) – dr hab. Małgorzata Muszyńska, prof. KPSW, s. 312 C

15.00 – 16.00

Dysfunkcja teorii umysłu u osób z CZR – dr Magdalena Prentka, s. 112 C

16.00 – 17.00

Przestępczość nieletnich na przestrzeni wieków – dr Marta Małecka, s. 102 C

17.00 – 18.00

Wokół problematyki profilowania przestępców – dr Marta Małecka, s.102 C

Wydział Techniczny

12.00 - 12.45

Priorytetowe kroki w celu poprawy ram prawnych w budownictwie na Ukrainie – prof. Maksym Omelianenko, s. 016 A

14 kwietnia 2019 roku (niedziela)

Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych

Wykłady (11.30 – 15.00)

11.30 – 15.00

Warsztat pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: z osobami długotrwale bezrobotnymi, z rodziną z problemem alkoholowym, z ofiarami przemocy, z osobami przebywającymi w pieczy zastępczej – dr Marta Małecka, s. 212 C

15.00 – 16.30

Warsztat pracy z młodzieżą doświadczającą autoagresji – dr Marta Małecka, s. 212 C

11.30-12.15

Pozy, pozycja, miny – seminarium z wystawy Od(tworz)anie tożsamości jako sztuka wysoce egzystencjonalna
– 
dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW, Patrycja Siuda. , s. 112 C

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl