Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu psychodydaktyki, kształcenia i wspierania rozwoju ucznia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna podstawy terapii, rozpoznaje objawy zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz potrafi opracować indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl