Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Doradca zawodowy dla osób niepełnosprawnych

Student udoskonali wiedzę z zakresu poradnictwa kariery dla osób o szczególnych potrzebach społeczno-zawodowych. Pozna metody i techniki diagnozowania ich potrzeb społecznych i zawodowych, aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Zdobędzie wiedzę z zakresu źródeł dofinansowania staży i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON, Urząd Pracy itp.).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl