Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności intelektualnej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybranego rodzaju niepełnosprawności intelektualnej lub niedostosowania społecznego.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl