Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Język migowy

Trzy poziomy zaawansowania: elementarny, doskonalący, zaawansowany. Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą osób niesłyszących. Zna techniki przekazywania znaków daktylograficznych i ideograficznych. Zna alfabet palcowy, liczebniki oraz skróty językowe. Potrafi komunikować się z osobą niesłyszącą. Ma zakończoną wstępną edukację przygotowującą do uzyskania certyfikatu tłumacza języka migowego na poziomie T1.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl