Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Kanon kultury europejskiej (moduł adresowany do studentów różnych kierunków, w szczególności dla cudzoziemców)

Celem modułu jest prezentacja najważniejszych zjawisk i sylwetek osób tworzących kulturę europejską. Zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne w pracy nauczyciela, wychowawcy czy koordynatora projektów, organizatora pracy w grupie międzynarodowej. Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami i osobliwościami kulturalnymi, społecznymi, historycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Moduł jest adresowany w szczególności do cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę w różnych krajach europejskich lub związać z nimi swoją przyszłość w każdym innym wymiarze egzystencjalnym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl