Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Kryminologia

Absolwent wyposażony jest w wiedzę specjalistyczną pozwalającą rozumieć zjawiska patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości. Zna procesy historyczne, którym podlegała przestępczość i jej współczesne trendy. Poznaje problemy społeczne w kontekstach: socjologicznym i psychologicznym. Ma wiedzę niezbędną do analizowania przestępczości w Polsce, Europie i na świecie.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl