EN RU UA

Nawigacja

Mediacje i negocjacje

Absolwent tego modułu jest kompleksowo przygotowany do pełnienia roli negocjatora i mediatora. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów, którą potrafi praktycznie wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego (w pracy, w rodzinie, przy okazji dokonywania transakcji handlowych lub podpisując umowy cywilno--prawne).

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl