Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Mediacje i negocjacje

Absolwent tego modułu jest kompleksowo przygotowany do pełnienia roli negocjatora i mediatora. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów, którą potrafi praktycznie wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego (w pracy, w rodzinie, przy okazji dokonywania transakcji handlowych lub podpisując umowy cywilno--prawne).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl