Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Organizacja imprez masowych

Absolwent kończący moduł posiada umiejętności i kompetencje do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzania imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym, sportowym (w tym meczu piłki nożnej) lub imprezy podwyższonego ryzyka (tzn. gdy istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji) przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony lekarskiej osobom uczestniczącym w imprezie.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl