Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Organizacja niepublicznych placówek przedszkolnych

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu prawa oświatowego i form wychowania przedszkolnego. Potrafi pozyskać środki finansowe z UE. Zna dokumentację niezbędną do zorganizowania placówki przedszkolnej. Umie dobrać kadrę pracowniczą zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i kompetencjami.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl