Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Praktyk z metodyki (Maria Montessori, Weronika Sherborne, trening twórczości, pedagogika zabawy, origami)

Absolwent kończący moduł ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu psychologii rozwojowej. Jego kompetencje pozwalają na rozumienie oraz analizę mechanizmów wpływających na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wybranej specjalności.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl