Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Profilaktyka społeczna

Absolwent tego modułu posiada umiejętności diagnozowania i niwelowania zachowań patologicznych w środowiskach lokalnych oraz zapobiegania problemom społecznym (wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom, dewiacjom, przemocy czy agresji).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl