EN RU UA

Nawigacja

Promocja zdrowia

Absolwent kończący moduł potrafi dbać o zdrowie własne i innych ludzi oraz ma umiejętności kreowania zdrowego środowiska. Posiada kompetencje (umiejętności, wiedzę i postawy), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl