Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Techniki sprzedaży

Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży. Po ukończeniu wszystkich zajęć student powinien rozumieć proces handlowy oraz znać główne przeszkody uniemożliwiające efektywną sprzedaż, jak i posiadać umiejętność radzenia sobie z nimi. Student (absolwent) powinien być komunikatywny, posiadać umiejętność mediacji i negocjacji oraz zdołać dokonać szybkiej charakterystyki potencjalnego klienta.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl