Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Warsztat międzykulturowy (moduł adresowany do studentów różnych kierunków)

Celem modułu jest przygotowanie absolwenta do procesów analizy i zrozumienia kulturowych, historycznych i społecznych różnic między kulturami, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach z psychologii międzykulturowej, wprowadzenia do antropologii kulturowej czy w warsztacie antydyskryminacyjnym. Uzyskane kompetencje można wykorzystać w pracy nauczyciela, wychowawcy, etyka biznesu, koordynatora projektów (w tym międzykulturowych) czy prowadząc wymianę handlową z innymi krajami. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl