EN RU UA

Nawigacja

Warsztaty artystyczno-kulturalne

Absolwent kończący moduł zna wartość kultury, potrafi zdiagnozować potrzeby i aspiracje w odbiorze kultury, umie planować i organizować działalność artystyczną i kulturalną w ramach wybranej specjalności.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl