Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Wiktymologia

Absolwent zna aspekt historyczny i koncepcje wiktymologii. Zna pojęcie ofiary i przestępstwa bez ofiar. Poznaje typologię ofiar i rolę ofiary w genezie przestępstwa. Potrafi odróżnić wiktymizację pierwotną i wtórną. Rozpoznaje sposoby rozwiązywania konfliktów karnych. Zapoznaje się z rozmiarami, dynamiką i strukturą zjawiska wiktymizacji. Student potrafi systematycznie monitorować problem poczucia zagrożenia przestępczością.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl