EN RU UA

Nawigacja

Wiktymologia

Absolwent zna aspekt historyczny i koncepcje wiktymologii. Zna pojęcie ofiary i przestępstwa bez ofiar. Poznaje typologię ofiar i rolę ofiary w genezie przestępstwa. Potrafi odróżnić wiktymizację pierwotną i wtórną. Rozpoznaje sposoby rozwiązywania konfliktów karnych. Zapoznaje się z rozmiarami, dynamiką i strukturą zjawiska wiktymizacji. Student potrafi systematycznie monitorować problem poczucia zagrożenia przestępczością.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl