Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Wychowanie techniczne

Moduł skierowany jest do absolwentów studiów technicznych. Absolwent specjalności Technika (posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkołach podstawowych) może pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauczania przedmiotu Wychowanie techniczne (w gimnazjach).

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl