EN RU UA

Nawigacja

Wychowanie techniczne

Moduł skierowany jest do absolwentów studiów technicznych. Absolwent specjalności Technika (posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkołach podstawowych) może pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauczania przedmiotu Wychowanie techniczne (w gimnazjach).

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl