Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Zamówienia publiczne

Absolwent kończący moduł zna ustawę o prawie zamówień publicznych oraz akty prawne i ich zakres regulacji. Posiada kompetencje, umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w postępowaniu o zamówienia publiczne. Student zna etapy postępowania o zamówienia publiczne oraz tryby udzielania zamówień publicznych.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl