Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Zarządzanie i samozatrudnienie

Celem jest wyposażenie studenta w ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz pełnienia funkcji kierowniczych. Po przebytym kursie student powinien być przygotowany do pełnienia obowiązków managera lub kierownika. Powinien rozpoznawać, diagnozować i proponować rozwiązania dla problemów związanych z zasobami firmy bądź instytucji publicznej. Kończący moduł powinien posiadać umiejętności dokonywania analiz rynku, skutecznego komunikowania się, negocjowania i kierowania zespołem. Powinien także znać cały proces zakładania i promowania własnej działalności gospodarczej.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl