Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Zarządzanie personelem w organizacjach

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w praktycznym zarysie, mając na uwadze analizę zasobów ludzkich, planowanie zasobów ludzkich, rekrutacji i derekrutację personelu, kierowanie pracą, rozwój personelu oraz controlling personalny. Student w toku kształcenia zostanie wprowadzony w problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszone zostaną kwestie m.in. kierowania ludźmi, metody doskonalenia kierowania.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl