Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi i partnerstwo publiczno-prawne

Absolwent tego modułu ma kompetencje w zakresie planowania i doboru zasobów ludzkich (czyli rekrutacja i selekcja pracowników), potrafi dokonać oceny pracowniczej i zbadać potrzeby szkoleniowe pracowników. Posiada umiejętności motywowania, jak też rozstawania się z pracownikami. Ponadto ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl