Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest jedyną Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Większość studentów prawa marzy o tym, by w przyszłości wykonywać prestiżowy i cieszący się dużym zaufaniem społecznym zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. Jednym z celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Absolwent kierunku prawo posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Wykazuje się również znajomością zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych. Absolwent, dzięki pogłębionej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawniczych tj. prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych, rozumie i stosuje akty prawne. Wykazuje się również znajomością regulacji określających status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Zna zasady i regulacje określające funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Dzięki znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, magister prawa może swobodnie poruszać się i poznawać obcojęzyczne akty normatywne oraz korzystać ze światowej literatury fachowej. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji prawnych oraz do pełnienia roli negocjatora czy mediatora przy rozstrzyganiu sporów prawnych. W kontaktach z klientami postępuje w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Obok wiedzy i kompetencji zawodowych, jest otwarty na własny rozwój zawodowy. Na bieżąco obserwuje przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Rozumie również przyczyny oraz konsekwencje zachodzących procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Absolwent kierunku prawo może starać się o pracę m.in. w:

  • kancelariach (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
  • organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
  • korporacjach ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
  • administracji rządowej
  • urzędach i izbach skarbowych
  • administracji samorządowej
  • policji
  • instytucjach finansowych (np. jako specjalista finansowy)
  • założyć własną firmę

W ramach zajęć na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich realizowane są m.in. takie przedmioty jak prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

STANOWISKO DS. ROZLICZEŃ (NR 3969)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-20
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie Mile widziane: - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo) - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi Wymagania dodatkowe: - znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - znajomość zasad postępowania egzekucyjnego w administracji - umiejętność obsługi pakietu MS Office - orientacja na cel - orientacja na jakość - komunikacja - współpraca - elastyczność - nastawienie na rozwój - orientacja na klienta - rozwiązywanie problemów - radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Pracodawca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
STANOWISKO DS. OBSŁUGI PŁATNIKÓW SKŁADEK I UBEZPIECZONYCH (NR 3972)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-23
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania niezbędne: wykształcenie średnie Mile widziane: minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze klientów; doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami Wymagania dodatkowe: znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy umiejętność obsługi pakietu MS Office orientacja na cel orientacja na jakość komunikacja współpraca elastyczność nastawienie na rozwój orientacja na klienta rozwiązywanie problemów radzenie sobie w trudnych sytuacjach
Pracodawca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
STANOWISKO DS. OPRACOWANIA DECYZJI I KORESPONDENCJI - INOWROCŁAW (NR 3974)

Miejscowość
Inowrocław - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-24
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie Mile widziane: - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia) Wymagania dodatkowe: - podstawowa znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podstawowa znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podstawowa znajomość kodeksu postępowania administracyjnego - umiejętność obsługi pakietu MS Office - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - umiejętność współpracy z innymi - orientacja na cel - orientacja na jakość - nastawienie na rozwój
Pracodawca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
STANOWISKO DS KONTA UBEZPIECZONEGO (NR 4038)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-28
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania Wymagania niezbędne: - wykształcenie średnie Mile widziane: - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja) - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi Wymagania dodatkowe: - znajomość zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego - znajomość zasad podlegania i ustalania wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, FEP - umiejętność obsługi pakietu MS Office - orientacja na cel - orientacja na jakość - komunikacja - współpraca - elastyczność - nastawienie na rozwój - negocjowanie i wywieranie wpływu - podejmowanie decyzji - rozwiązywanie problemów
Pracodawca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy
REFERENT UBEZPIECZEŃ W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W TORUNIU (NR 4040)

Miejscowość
Toruń - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wymagane wykształcenie: minimum średnie, preferowane administracyjne lub ekonomiczne, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, - znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność, - orientacja na interesanta.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
MŁODSZY SPECJALISTA W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WE WŁOCŁAWKU (NR 4033)

Miejscowość
Włocławek - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-20
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wymagane wykształcenie: wyższe; preferowane: administracyjne, zarządzanie, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - umiejętność sporządzania pism i notatek, - umiejętność pracy w zespole, - wysoka kultura osobista, - komunikatywność, - umiejętność pracy pod presją czasu - zdyscyplinowanie, - odpowiedzialność.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-02
Oferta ważna do:
2021-10-01
Wymagania:

HTG dostarcza na rynek polski, jak i również światowy, wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji:
szkła prywatnego HTG Switch View, szkła ogrzewanego HTG Thermo Glass oraz szkła będącego jednocześnie
lustrem HTG Switch Mirror. Dzięki nowoczesnym urządzeniom oraz linii technologicznej HTG Polska jest w
stanie zapewnić najwyższy standard oferowanych usług.

HTG Polska poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik administracyjno-finansowy

Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pełen etat, praca od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00-16:00,
prywatne ubezpieczenie medyczne płatne przez pracodawcę, dofinansowanie ubezpieczenia
na życie,
możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w przyjaznej atmosferze przy
wsparciu pozostałych pracowników,
stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju.

Oczekujemy:
jesteś osobą chętną do pracy, uczenia się nowych rzeczy i poznania specyfiki firmy i branży,
znasz pakiet Office, zwłaszcza program Excel,
jesteś osobą skrupulatną, dokładną i odpowiedzialną, 
jeśli jesteś studentem lub absolwentem kierunku finanse i rachunkowość lub pokrewnych,
będzie to dodatkowy atut.

Przykładowe obowiązki na tym stanowisku:

dbanie o właściwy obieg dokumentów kosztowych w firmie, zamieszczanie ich w programie
Odoo, prowadzenie segregatora dokumentów kosztowych oraz segregatora faktur
przychodowych,
bieżące uzupełnianie danych finansowych i kadrowych w zestawieniach w programie Excel
prowadzenie segregatorów korespondencji przychodzącej i wychodzącej, skanowanie
dokumentów,
skanowanie i przygotowywanie dokumentów kadrowych do przekazania do biura
rachunkowego,
prowadzenie zestawień ubezpieczeń dobrowolnych pracowników, zgłoszenia zmian do firm
ubezpieczeniowych, zgłaszanie szkód,
występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu - ZUS i urząd skarbowy,
wypełnianie sprawozdań do GUS,
przygotowywanie prostych pism do instytucji/urzędów,
prowadzenie kasy gotówkowej,
wystawianie faktur, faktur zaliczkowych, korekt faktur, kompensat, potwierdzeń sald,
zaświadczeń o zarobkach pracowników,
sporządzanie deklaracji właściwości użytkowych wybranych produktów,
wprowadzanie do systemu zleceń dotyczących usługi hartowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres ma@htgglass.com.pl w terminie do
High Technology Glass Polska Sp. z o.o. (http://htgglass.com/) mieści się w Bydgoszczy, przy ulicy Ołowianej.
15.09.2021

Pracodawca:
HTG Polska

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl