Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Aplikacja adwokacka/radcowska

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację adwokacką/radcowską. Egzamin na obie aplikacje jest taki sam. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl