Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Aplikacja ogólna

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację ogólną, której kontynuacją jest aplikacja sędziowska lub prokuratorska. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl