Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praktyka postępowania karnego

Celem modułu jest przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne związane z postępowaniem karnym i karno-wykonawczym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl