Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ISSN 1896-5903

e-ISSN 2450-3274

 

 

 

 

 

"Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" ukazuje się od 2006 w sposób ciągły. W ostatniej ocenie Rocznik uzyskał 5 pkt w rankingu czasopism punktowanych MNiSW. Tematyka czasopisma koncentruje się wokół problematyki związanej z szeroko rozumianymi naukami o edukacji. Wydawnictwo stanowi swoisty przegląd prac badawczych w zakresie nauk społecznych, w szczególności nauk o wychowaniu, prowadzonych przez liczne ośrodki akademickie w Polsce i zagranicą. Kolejne numery Rocznika koncentrują uwagę na istotnych problemach współczesności w kontekście edukacji i wychowania w ujęciu różnorodnych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

Zawartość poszczególnych numerów czasopisma
...............................................................................................................
Komitet redakcyjny czasopisma naukowego „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji ” informuje, że Decyzją Nr 720/P-DUN/2018 w ramach działalności upowszechniającej naukę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację następujących zadań:

1.    Rozszerzenie grona recenzentów „Rocznika Naukowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji ” o naukowców z zagranicy – typ zadania: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji  
2.    Stworzenie anglojęzycznej wersji „Rocznika Naukowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” – typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do publikacji w tym numerze. Dzięki środkom finansowym MNiSW będzie można zrealizować w/w zadania.
  

Zadania finansowane w ramach umowy Nr 720/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

.................................................................................................................................

Na łamach Rocznika "Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji " zamieszczane są wyłącznie oryginalne prace naukowe.
Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była nigdzie publikowana. Otrzymane przez Redakcję materiały są kwalifikowane do druku na drodze indywidualnych recenzji naukowych. Prawa wydawnicze nadesłanych do Redakcji prac przechodzą na Wydawnictwo Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Materiały przygotowane do druku zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres Wydawnictwa: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz dostarczyć dwa egzemplarze maszynopisu na adres Wydawnictwa KPSW z dopiskiem: Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji.

Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich.

 

Komitet redakcyjny periodyku "Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinare Studia o Kulturze (i) Edukacji" pragnie poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla tego czasopisma wartość wskaźnika Index Copernicus Calue - ICV, tym samym rocznik został po raz kolejny zaindeksowany na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2019. 

 • Informacje o artykułach publikowanych w Roczniku znajdują się w polskiej bazie cytowań POL-index
 • Rocznik jest indeksowany w ICI Journals Master List
 • "Rocznik Naukowy KPSW. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" notowany jest w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Rocznik jest indeksowany w bibliograficznej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum 

REDAKTOR NACZELNY

 • ks. Mariusz Kuciński

ZESPÓŁ REDAKCYJNY ROCZNIKÓW

 • ks. Mirosław Wierzbicki

Redaktorzy statystyczni:

 • Beata Bazeli

Redaktorzy językowi:

 • Oleksandra Jankovych
 • Agnieszka Florczak 

RADA NAUKOWA

(a) z zagranicy:

 • Jean-Marie Barbier (France) – teoria pracy socjalnej;
 • Zygmunt Bauman (Leeds University, Great Britain) – socjologia, hermeneutyka socjologiczna;
 • Oldrich Chytil (Ostrava, Czechy) – nauki społeczne;
 • Lorraine Filion (Montreal, Canada) – praca socjalna;
 • Henry A. Giroux (McMasters University, Hamilton, Canada) – pedagogika krytyczna;
 • Jan Jagodzinski (University of Edmonton, Canada) – psychoanaliza;
 • Miloš JLIŽL (Univerzita Jana Amose Komenského Praha, Czechy) – kultura, edukacja
 • Grzegorz Kaczynski (Universitá di Catania, Italia) – socjologia edukacji;
 • Mariusz Kozak (Columbia University, USA) - kognitywistyka, muzykologia
 • Sławomir Magala (Erasmus University, Rotterdam, Holland) – zarządzanie międzykulturowe;
 • Jonas Ruskus (Vytautas Magnus University in Kaunas, Litwa) - pedagogika społeczna i praca socjalna;
 • Alina Sbruieva (Sumy Makarenko State Pedagogical University, Ukraina) – pedagogika porównawcza;
 • Galina Tarasenko (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Winnica, Ukraina) – pedagogika wczesnoszkolna, przedszkolna;
 • Antonin Wagner (Szwajcaria) – teoria pedagogiki społecznej;
 • Rong ZHANG (NanKai University, Tinjan, (Chiny) – komunikacja międzykulturowa.

(b) z kraju:

 • Ewa Bilińska-Suchanek (Akademia Pedagogiczna, Słupsk) – pedagogika ogólna;
 • Marian Bybluk (KPSW, Bydgoszcz) – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 • Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański) – historia myśli pedagogicznej;
 • Paweł Jędrzejko (Uniwersytet Śląski) – filologia, amerykanistyka;
 • Wojciech Kojs (Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza) – pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna;
 • Stanisław Kowalik (AWF, Wrocław) – psychologia społeczna i rehabilitacyjna;
 • Zbigniew Kwieciński (UMK Toruń) – socjologia edukacji;
 • Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski) – pedagogika kultury;
 • Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum, Kraków) – aksjologia pedagogiczna, andragogika;
 • Ewa Marynowicz-Hetka (Uniwersytet Łódzki) – pedagogika społeczna i praca socjalna;
 • Łukasz Michalski (Uniwersytet Śląski, Katowice) – historia myśli pedagogicznej, filozofia edukacji, pedagogika ogólna;
 • Julita Orzelska (Uniwersytet Szczeciński) – pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika ogólna;
 • Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) – pedagogika ekonomiczna;
 • Anna Walulik (Akademia Ignatianum, Kraków) – aksjologia pedagogiczna, andragogika;
 • Elżbieta Wąsik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) - językoznawstwo ogólne
 • Barbara Wilgocka-Okoń (Uniwersytet Warszawski) – pedagogika wczesnoszkolna.
 • Prof. dr hab. Wiesław Andrukowicz
 • Prof. dr Arunas Augustinatis
 • Ks. Prof. dr hab. Andrzej Bohdanowicz
 • Prof. dr hab. Oleksandra Jankovych
 • Dr Anrzej Janke
 • Prof. dr hab. Juliusz Jundził
 • Prof. dr hab. Barbara Kaja
 • Prof. US, dr hab. Kulita Orzelska
 • Prof. dr hab. Maria Urlińska
 • Prof. AI, dr hab. Klaudia Węc
 • Prof. dr hab. Andrzej  Wojciechowski
 • Prof. dr Elena Jolanta Zabarskaite

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, poziom -1
85-023 Bydgoszcz

52-339-30-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl