Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 1

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Andrzej Czyżewski
Wzajemne dostosowania w procesach globalizacji i ich koordynacja
Aleksander Grzelak
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem z perspektywy mierników intensywności- na podstawie doświadczeń Polski po roku 1990
Bogusław Guzik
Empiryczne szacowanie zależności ekonomicznych
Tomasz Kujaczyński
Zmiany struktur wytwórczych w gospodarce żywnościowej w świetle przepływów międzygałęziowych
Katarzyna Liczmańska
Silna marka jako źródło przewagi konkurencyjnej w momencie zakupu
Anna Matuszczak
Racjonalność w warunkach globalizacji na przykładzie modelu rozwoju rolnictwa
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku

MATERIAŁY Z BADAŃ

Danuta Andrzejczyk
Ograniczenia rozwoju sektora MSP w Polsce po 1990 roku
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
Stabilizacja rynków rolnych i modernizacja rolnictwa versus cele socjalne w Polsce w świetle ustaw budżetowych (1991-2008)
Helena Czakowska, Roman Sass
Dochodowość gospodarstw mlecznych w wybranych krajach Unii Europejskiej
Marek Gałązka
Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie współczesnej rachunkowości zarządczej
Bogusław Guzik
Statystyczne metody szacowania atrakcyjności lokalizacji mieszkań
Ewa Korelewska
Promocja produktów ekologicznych na przykładzie przetwórni ekologicznych
Killion Munyama
Analiza funkcjonowania programów MFW na przykładzie udogodnienia na rzecz redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego- PRG (povetry Reduction and Growth Facility)

MISCELLANEA

  Krystyna Muzalewska
Strategia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii. Przypadek KPSW w Bydgoszczy

1. RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

  Agnieszka Poczta-Wajda, J. Handschke, K. Łyskawa
Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolniczej w Polsce, "Wiadomości ubezpieczeniowe", Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), maj 2008

2. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH

  Agnieszka Poczta-Wajda
Dostosowanie rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym krajów wysokorozwiniętych w wyniku postanowień rundy urugwajskiej

3. KRONIKA

  Aleksander Grzelak, Anna Matuszczak
Sprawozdanie z XV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu "Kokurencyjność w agrobiznesie", Lublin 2008

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl