Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 12

 

Spis treści
Table of contents
Sylwia Barwińska, Przemysław Osóbka
Instrumenty kreowania innowacyjnej gospodarki regionu w województwi kujawsko-pomorskim
Instruments for creating an innovative economy in Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Paweł Błoński
Assessment Center – metoda rekrutacji pracowników o wysokiej efektywności
Assessment Center – a high-efficiency employee recruitment method
Jacek Chwałek
Regulacyjne wspomaganie procesów modernizacyjnych na przykładzie rynku wagonów towarowych w Polsce
Regulatory support of modernization processes on the example of the freight wagon market in Poland
Jacek Chwałek, Rafał Jerzyński
Wpływ transformacji bankowości detalicznej w Polsce w latach 2008–2017 na jej efektywność na przykładzie ING Bank Śląskiego S.A.
Influence of retail bank transformation in Poland in the years 2008–2017 on its efficiency on the example of ING Bank Śląski S.A.
Olha Doronina, Andrii Karpenko
Human potential and innovation as drivers of competitiveness in the new economy
Potencjał ludzki i innowacje jako czynniki wpływające na konkurencyjność w warunkach gospodarki rynkowej
Nina I. Duchynska, Alina O. Osaul
Public-private partnership as the determinant of social capital accumulation
Partnerstwo publiczno-prywatne jako oznaczanie akumulacji kapitału społecznego
Petro Gudz, Maryna Gudz
Inclusive development of the region’s economy: the challenges of globalization and the possibility of regionalization
Inkluzywny rozwój gospodarki regionu: wyzwania globalizacji i możliwość regionalizacji
Marta Guth, Maryla Bieniek-Majka, Silvia Stefania Maican
Kanały dystrybucji wybierane przez grupy i organizacje producentów owoców i warzyw w Polsce i w Rumunii na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Distribution channels selected by fruit and vegetable producer groups and organizations in Poland and Romania against the background of selected European Union countries
Larysa Naumova, Vira Fomishyna, Roman Zinko, Nadiia Fedorova
Strategic business planning as an international tool of the implementation of innovative products in the global value chains
Strategiczne planowanie biznesowe jako międzynarodowe narzędzie wdrażania innowacyjnych produktów w łańcuchach wartości globalnej
Oleksandr Naumov, Larisa Naumova, Olga Naumova
Renovation of the economic resources of the Ukrainian steppe by means of pasture livestock breeding
Odnawianie zasobów ekonomicznych ukraińskich stepów poprzez powiększanie pastwisk
Iryna Nechayeva
Analysis of state and development of industrial infrastructure in Zaporizhzhya region
Analiza stanu i rozwój infrastruktury przemysłowej w regionie Zaporoże
Carmen Adina Pastiu, Andreea Cipriana Muntean, Silvia Stefania Maican
The importance of using BIG DATA ANALYTICS for the strategic development of tourism in Alba County
Znaczenie wykorzystania analizy BIG DATA dla rozwoju strategicznego turystyki w rejonie Alba
Łukasz Samborski
Specyfika prywatyzacji w Polsce po 1989 roku
The case of privatization in post-socialist Poland
Roman Sass
Skala inwestowania a konkurencyjność gospodarstw rolnych w podregionie bydgoskim
Investment scale and competitiveness of agricultural farms in the bydgoskie subregion
Miguel Varela, Ana Lúcia Luís
Should there be a minimum wage determined by the UE28 Governments?
Czy rządy UE28 powinny ustalać płacę minimalną?
Valentina Zaitseva, Sergiy Tsviliy, Halina Bublei
Innovation facilities of the tourist business of small and medium enterprises of the region
Udogodnienia innowacyjne biznesu turystycznego małych i średnich przedsiębiorstw regionu Zaporoże
Dariusz Zdziech
Bieda w raju. Poland na Kiribati
Poverty in paradise. Poland on Kiribati

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl