Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 2

ROZPRAWY I STUDIA

Andrzej Czyżewski
Potrzeba badań makroekonomicznych w gospodarce żywnościowej
Marek Gałązka
Analiza wrażliwości rynkowej wartości dodanej
Aleksander Grzelak
Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po 1990 roku
Bogusław Guzik
Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit
Tomasz Kujaczyński
Wykorzystanie bilansu przepływów międzygałęziowych do analizy zmian struktur gospodarczych na przykładzie Polski
Anna Kościelniak
Transformacja demograficzna polski w dobie przemian gospodarczych
Władysława Łuczka-Bakuła
Skutki systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS
Anna Matuszczak
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym
Killion Munyama
Istota inicjatywy MFW i Banku Światowego na rzecz zmniejszenia zadłużenia krajów najbiedniejszych
Sebastian Stępień
Kwestia kosztów transakcyjnych w aspekcie ograniczania ryzyka i stabilizacji produkcji trzody chlewnej

MATERIAŁY Z BADAŃ

Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa
Przepływy finansowe między Polską a UE po integracji w sektorze rolnym; próba określenia beneficjentów
Helena Czakowska, Roman Sass
Wpływ wielkości stada i mleczności krów na koszty produkcji mleka w gospodarstwach utrzymujących bydło mleczne
Joanna Danilczuk-Zembrzuska
Konkurencyjność rynku mięsa w Polsce na tle krajów wspólnoty
Bogusław Guzik
Trafności prognoz koniunktury przemysłowej w zakresie produkcji sprzedanej
Maria Kola-Bezka
Inwestycje japońskie w województwie kujawsko-pomorskim
Ewa Koreleska
Identyfikacja potrzeb mieszkańców regionu oraz możliwości ich zaspokajania metodą PRA w marketingu terytorialnym
Katarzyna Liczmańska
Architektura marki znaczącym elementem w procesie budowania marek produktowych
Katarzyna Smędzik
Koncentracja przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie wielkopolskim

MISCELLANEA

  Krystyna Muzalewska, Małgorzata Solińska
O nową jakość kształcenia na studiach ekonomicznych

I. RECENZJE I NOTY BIBLIOGRAFICZNE

  Katarzyna Smędzik
Nota bibliograficzna książki J. St. Zegara "Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej"

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

  Aleksander Grzelak
Związki gospodarstw rolnych z rynkiem w Polsce po 1990 roku. Próba określenia intensywności i efektywności.

III. KRONIKA

  Helena Czakowska, Małgorzata Solińska
Internacjonalizacja studiów ekonomicznych - doświadczenia KPSW w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl