Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 3

ROZPRAWY I STUDIA

Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień
Gospodarowanie gruntami rolnymi w Polsce; Propozycje zmian
Błażej Dudkiewicz
Cena solidarności Europy w kontekście problemów zadłużeniowych Grecji.
Marek Gałązka
Wieloczynnikowa ocena wrażliwości zysku operacyjnego jako narzędzie rachunkowości zarządczej
Aleksander Grzelak
Wybrane zagadnienia obecnego kryzysu ekonomicznego
Anna Kościelniak
Skuteczne motywowanie - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa
Tomasz Kujaczyński
Zmiany struktur gospodarki polskiej po 1989 roku w świetle przepływów międzygałęziowych
Piotr Kułyk
Konwergencja w polityce gospodarczej w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego
Killion Munyama
Wybrane międzynarodowe instytucje finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego
Grzegorz Paluszak
Harmonizacja hiszpańskiego prawa bankowego w Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia
Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska
Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

MATERIAŁY Z BADAŃ

Danuta Andrzejczyk
Przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - ujęcie regionalne
Agnieszka Brelik
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy a rozwój agroturystyki
Krzysztof Firlej
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych
Katarzyna Liczmańska
Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysokoprocentowych
Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Zaopatrzenie materiałowe oraz tworzenie i rozdysponowanie podaży produktów przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej
Patrycja Purgał
Ewolucja systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej
Agnieszka Sapa
Bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się
Roman Sass
Reorientacja zawodowa rolników powiatu mogileńskiego - szansa czy konieczność
Katarzyna Smędzik
Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA
Małgorzata Ulatowska
Konkurencyjność europejskich koncernów energetycznych na rynku energii elektrycznej

MISCELLANEA
I. PRZYCZYNKI I DYSKUSJE

  Paweł Leigib
Ekonomia zbawienia - między potrzebą a pełnią
  Andrzej Czyżewski, Adam Majchrzak
OECD Report entitled "Developments in land markets: private sector investment in farmland and agriculture infrastructure" - discussions remarks

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH

  Helena Czakowska
Sytuacja finansowa gospodarstw mleczarskich

III. STUDENCKIE DEBIUTY EKONOMICZNE

  Karolina Trojanowska
Globalizacja a dysproporcje w rozwoju gospodarczym

IV. KRONIKA

  Anna Matuszczak
Sprawozdanie z polsko-ukraińskiego seminarium naukowego pt. "Ekonomia integrującej się Europy", Bydgoszcz 2010

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl