Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 6

ROZPRAWY I STUDIA

Marek Bednarz
Potrzeby społeczne w zakresie pracy i niektóre z konsekwencji ich ograniczonej realizacji
Aleksandra Brochocka
Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle polityki ekologicznej państwa
Barbara Chmielewska
Rynek i polityka w procesie zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Jacek Chwałek
Alians strategiczny jako droga do innowacji
Zbigniew Galor, Sławomir Kalinowski, Tomasz Kujaczyński
Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu w dobie globalizacji
Andrzej Grzyb, Tomasz Pilawka
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Partnerstwa Wschodniego i jego potencjalny wpływ na Wspólną Politykę Rolną
Anna Kościelniak
Podmioty ekonomii społecznej jako alternatywa dla zjawiska wykluczenia społecznego
Janina Kotlińska
"Człowiek" w systemie podatkowym
Nikita A. Lebidiew, Tamara E. Kuzniecowa
Conditions and prospects of development of modern Russia

MATERIAŁY Z BADAŃ

Maryla Bieniek-Majka
Współpraca z sieciami handlowymi jako dostosowanie się producentów owoców i warzyw do wymagań współczesnego rynku
Dariusz Czakowski
Dostosowania podażowe na wybranych rynkach produktów rolnych w Polsce w latach 1995-2012
Marta Domagalska-Grędys
Czy efektom synergii nie sprzyja indywidualizm? Przykład gospodarstw zrzeszonych
Krzysztof Adam Firlej
Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów
Aleksander Grzelak, Marek Gałązka
Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych
Ryszard Kata
Bankowość relacyjna a dostęp rolników do usług finansowych
Mariola Kwasek
Tendencje w spożyciu mięsa na świecie
Katarzyna Liczmańska
Cena versus marka w procesie budowania lojalności konsumenckiej
Teresa Miś
Oddziaływanie instytucji na podejmowanie i realizację działań prośrodowiskowych na obszarach wiejskich
Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Znaczenie importu w zaopatrzeniu materiałowym polskiego i niemieckiego sektora rolno-żywnościowego
Karolina Pawlak
Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów produktów pochodzenia zwierzęcego w handlu wewnątrzwspólnotowym
Olga Popova, Aleksandr Kulakov
Development of industry of Ukraine: experience and perspective of Eurointegration
Roman Sass
Możliwości rozwoju gospodarstwa a zainteresowanie reorientacją zawodową rolników i członków rodzin w województwie kujawsko-pomorskim
Marta Śmigla
Zróżnicowanie gospodarstw mlecznych FADN w regionach Unii Europejskiej w 2009 roku

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE

Flavio Felice
Ekonomia, środowisko, człowiek. Kwestia ekologiczna dzisiaj
Economia, ambiente, uomo. La questione ecologica oggi

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Maciej Dzikuć
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski
Bazyli Czyżewski
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce
Karol Kociszewski
Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Agnieszka Borkowska
Stopień urynkowienia gospodarki jako element konwergencji regionów na przykładzie republik nadbałtyckich
Katarzyna Kosiak
Wpływ kwot mlecznych na sytuację w branży mlecznej w Polsce i w Estonii oraz przewidywany scenariusz po roku 2015
Łukasz Kryszak
Efektywność polityki społecznej i jej wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną w wybranych krajach UE

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl