Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 7

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Beata Bazeli
Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań
Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak
Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki – doświadczenia i przyszłość
Petro Khomyn
Облік у сфері інформаційної функції
Janina Kotlińska
Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych
Krzysztof Mucha, Jakub Staniszewski, Marta Śmigla
The evolution of agriculture policy in the United States, the European Union and China – experiences and prospects after 2013
Magdalena Salik
Współczesne procesy metropolizacji w Europie
Maja Żychlewicz
Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie globalizacji

MATERIAŁY Z BADAŃ

Paweł Antoszak
Zróżnicowanie wynagrodzeń w przekroju gałęzi przemysłu w Polsce
Maryla Bieniek-Majka
Determinanty konkurencyjności grup producentów owoców i warzyw – studium przypadku
Michał Borychowski
Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki
Marek Kociński
Struktura i szacowanie kosztów transakcyjnych na rynku akcji
Iryna Khomyn
Симбіоз засад фінансово-економічного регулювання розвитку аграрного сектору
Janina Kotlińska
Endogeniczne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami samorządowymi
Hanna Lorencowicz
Ocena rynku offshoringowego w Polsce na tle jej konkurentów w europie środkowo-wschodniej
Beata Olszewska-Łabędź
Efektywność aktywnych programów przeciwdziałaniu bezrobociu w Polsce w latach 2011–2012
Andrzej Parzonko
Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny
Roman Sass
Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Nowe wyzwanie dla wsi
Katarzyna Stabryła-Chudzio
Modernizacja gospodarstw rolnych w Polsce w kontekście wykorzystania środków z budżetu Unii Europejskiej
Jakub Staniszewski
Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi 

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE

Attila Fülöp
The question of demography as an approach to the family’s budget: plans, results, challenges and struggles of the Hungarian government
Zhanat Dzhamankulov
Kyrgyzstan: political instability – the main threat of socio-economic development of the country
Iskender Isamidinov
„One World – Many cultures” – universal formula of coexistence human
Mariusz Kowalski
Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Maciej Dzikuć
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego Polski

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Iryna Dreichuk
Społeczno-ekonomiczne „choroby” Ukrainy
Daniel Musiał
Zróżnicowanie ubezpieczeń społecznych rolników w wybranych krajach Europy

IV. KRONIKA

Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat - wiele kultur"
pt. "Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego"

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl