Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zapora "ghostwriting"

W Rocznikach Ekonomicznych KPSW począwszy od nr 4 (2011) obowiązuje zapora "ghostwriting". Celem wprowadzenia zapory jest dbałość o rzetelność w nauce oraz czytelnika, który powinien mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych naszego czasopisma jest pełna jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). W związku z powyższym:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji określenia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz udziału, m.in. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, podziału treści itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Redakcja wyjaśnia w "Instrukcjach dla autorów", jak rozumie pojęcie i oczekuje respektowania zasad dotyczących zapory "ghostwriting".
  3. Redakcja prosi o informacje o źródłach finansowania publikacji i ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl